📚 بینوایان 👤 ویکتور هوگو

ساخت وبلاگ
چکیده : هرگز نه از دزدان بترسیم؛ نه از آدمکشان!آنها خطرات بیرونی اند!خطرات کوچکند!از خودمان بترسیم!دزدان وا... با عنوان : 📚 بینوایان 👤 ویکتور هوگو بخوانید :

هرگز نه از دزدان بترسیم؛
نه از آدمکشان!
آنها خطرات بیرونی اند!
خطرات کوچکند!
از خودمان بترسیم!
دزدان واقعی، پیش داوری های ما هستند.
آدمکش های واقعی، نادرستی های ما هستند.
چه اهمیتی دارد آنچه سرهای ما را،
یا کیسه های پولمان را تهدید می کند؟
نیندیشیم جز در آنچه که روحمان را تهدید می کند.

📚 بینوایان
👤 ویکتور هوگو

بینوایان,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت: 17:16