"عصر ی با کتاب" در کتابخانه شمس سجاسی...

ساخت وبلاگ
چکیده : "عصر کتاب"جلسه دوم چهارشنبه بعدازظهرکتابخانه عمومی شمس سجاسیبا:داستان کوتاهی از هادی رفیعیغزلی از شا... با عنوان : "عصر ی با کتاب" در کتابخانه شمس سجاسی... بخوانید :


"عصر
با:داستان کوتاهی از هادی رفیعی
غزلی از شاعر ارجمند آقای علی رسولخانی
شرح مثنوی از حسینعلی رفیعی
...و اجرای تک نوازی پس زمینه توسط شهرام رفیعی
-منتظر حضور گرم شما در جلسات آتی هستیم-

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 20:59