به قول حافظ: هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت....

ساخت وبلاگ
چکیده : 📖 مشهور است كه لقمان حكيم غلامى سياه بود اهل سودان. اربابِ لقمان به او دستور داد که در زمینش برای ا... با عنوان : به قول حافظ: هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت.... بخوانید :

📖 مشهور است كه لقمان حكيم غلامى سياه بود اهل سودان.
اربابِ لقمان به او دستور داد که در زمینش برای او کنجد بکارد؛ ولی او جُو کاشت.🌾
وقتِ درو، ارباب گفت:"چرا جُو کاشتی؟"
لقمان گفت:"از خدا امید داشتم که برای تو کنجد برویاند!"
اربابش گفت:"مگر این ممکن است؟!"
لقمان گفت:"تو را می بینم که خدای تعالی را نافرمانی می کنی و در همان حال از او امید بهشت داری. لذا گفتم شاید آن هم بشود!"
آنگاه اربابش گریست و او را آزاد ساخت.
به قول حافظ:هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت.

دِرَوَد,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت: 17:16